Postępowanie egzekucyjne wszczyna się na wniosek wierzyciela, który do wniosku zobowiązany jest dołączyć tytuł wykonawczy
Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności chyba, że ustawa stanowi inaczej.

Wniosek o wszczęcie egzekucji [pobierz]

Wniosek o wszczęcie egzekucji – alimenty [pobierz]

Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu wykonania zabezpieczenia [pobierz